สนามกอล์ฟ KBSC

สนามกอล์ฟ KBSC เป็นสนาม 18 หลุม 72 พาร์ ในสนามมี เนินเขา หลุมทราย หญ้าสีเขียวสวยงาม บรรยากาศดี

มีทั้งหมด 18 หลุม

สนามไดร์กอล์ฟ