อัตราค่าบริการ มิถุนายน – ตุลาคม

# ค่าบริการ
Green Fee วันธรรมดา 18 หลุม 600 บาท 9 หลุม 300 บาท

วันหยุด 18 หลุม 600 บาท 9 หลุม 500 บาท

รถกอล์ฟ 18 หลุม 1,000 บาท 9 หลุม 500 บาท
แคดดี้ 18 หลุม 300 บาท 9 หลุม 180 บาท
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]